Podujatia, akcie Malý Čepčín

Adresa - Obecný úrad
14
038 45 Malý Čepčín
Kontakty
Telefón: 043 494 71 21, 490 14 69
Mobil: 0915 445 239
E-mail: omcgaya.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 13.08.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Turčianske Teplice nasledovné:
Žiadny obrázok
Overené podujatieHEX
Reštaurácia u Palatína, Turčianske Teplice
Fotografie z podujatí v obci Malý Čepčín
História podujatí

Obec Malý Čepčín leží v  Turčianskej kotline,  územie zovreté z východnej strany pohorím Veľká Fatra, zo západu pohorím Malá Fatra,       z juhu pohorím Žiar (s nadväzujúcou Hornonitrianskou kotlinou) a Kremnickými vrchmi. Celou kotlinou preteká rieka Turiec, ktorá pramení na juhu v pohorí Kremnické vrchy a na severe sa vlieva do rieky Váh. 

Obec  je vzdialená od  okresného, kúpeľného mesta Turčianske Teplice  6 km. Najväčším prírodným bohatstvom Turčianskych Teplíc sú minerálne pramene a termálne vody.  Významné stredisko zimných športov Snowland vo Valčianskej doline  je vo vzdialenosti  cca 15 km. Vo vzdialenosti 3 km sa nachádza obec Mošovce – rodisko slovenského politika, básnika a spisovateľaJána Kollára.

V blízkosti obce, asi 1 km, sa nachádzajú rybníky, ktoré využívajú milovníci rybolovu.

Obec Malý Čepčín má z hľadiska  možností využitia krajiny výborné podmienky na  rozvoj  turizmu, agroturizmu a cestovného ruchu.

KULTÚRA

Kultúru na území obce  zabezpečuje samotná obec v spolupráci s inými organizáciami  a spolkami. V obci sa nachádza obecná knižnica, ktorá je otvorená  vždy v utorok, cez zimné obdobie v čase od 16,00 do 18,00 hodiny a ostatné obdobie v čase od 17,00  do 19,00 hodiny. Knižnica sa nachádza priamo v budove Obecného úradu.  V knižnici sa nachádza okolo 1650  kníh a pravidelne ju navštevuje  okolo 64  čitateľov. Obec prispieva z rozpočtu na chod knižnice, ako aj na obnovu knižničného fondu.

Na území obce sa nachádza zrekonštruovaný Kultúrny dom - využívaný na usporiadanie väčších spoločenských akcií, ako sú svadby, plesy, spomienkové akcie, 

Ďalšími kultúrnymi podujatiami sú  napr. fašiangy, sprievod s Morenou, stavanie Mája, oslavy ku Dňu matiek, ku Dňu detí, posedenie s dôchodcami a vždy deťmi očakávané podujatie, príchod Mikuláša a rozsvecovanie Vianočného stromčeka.

ŠPORT

Rozvoj športu v obci je na  dobrej úrovni, vzhľadom na  vybavenosť obce. V obci sa nachádza  futbalové ihrisko, malé ihrisko a záhrada pre oddych. Obec finančne podporuje miestnu Telovýchovnú jednotu finančným príspevkom  na materiálne vybavenie, energie a iné.

Na území obce pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, zložený z družstva dospelých, dorastu a detí. Členovia DHZ si udržujú svoju fyzickú zdatnosť a pravidelne  sa zúčastňujú súťaží a umiestňujú sa na popredných miestach.

Podujatia v obci Malý Čepčín. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Malý Čepčín ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Malý Čepčín. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0962, Miestna ľudová knižnica, , 043/4947121,