Mástska zabíjačka 2016

Podujatie Stupava

Mástska zabíjačka 2016

Pozývame Vás na slávnosť ukončenia tohoročnej zelovej sezóny v Stupave -Máste, už tradične na nádvorí bývalého „Obecného domu v Máste“ v sobotu 19. novembra, začíname o 10.30 hod.

Fotografie
Podobné podujatia