Mediátor - 200-hodinový akreditovaný kurz

Podujatie Bratislava

Začiatok 200-hodinového programu: 07.02.2020
(vyučovanie bude prebiehať v 2-dňových cykloch, zvyčajne raz za 2-3 týždne so začiatkom v piatok od 13 hod. a s pokračovaním v sobotu)

Akreditovaný kurz je určený pre osoby so záujmom získať osobité kvalifikačné predpoklady, odborné vedomosti a zručnosti potrebné na výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení.
Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike, alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou.
Obsah:
1. Základy právneho poriadku (50 hod.)
2. Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov, psychologické aspekty riešenia konfliktov a tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
3. Tréning sociálnych zručností, pravidlá správania sa mediátora (50 hod.)
4. Vedenie procesu mediácie, osvojenie jednotlivých fáz mediačného procesu (50 hod.)

Organizátor:
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
CENTRUM ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava
https://cdv.uniba.sk/

Viac informácií a prihlášku nájdete na našej webovej stránke:
https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie/mediatori/mediator/

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Fotografie
Podobné podujatia