Podujatia, akcie Medzilaborce

Adresa - Mestský úrad
Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
Kontakty
Telefón: 057 732 12 06,746 01 11
E-mail: medzilaborcestonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 19.10.2021
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Medzilaborce
História podujatí
Dnešné Medzilaborce  sú administratívnym,kultúrnym, rekreačným a športovým centrom tunajšieho regiónu, značnú časť populácie tvorí národnostná menšina Rusínov. Múzeum moderného umenia A.Warhola bolo otvorené 30.6.1991. Stála expozícia múzea je koncipovaná tak, aby vizuálne i obsahovo prepojila životopisné fakty  a okolnosti zriadenia tejto inštitúcie  s osobou Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali  z neďalekej  obce Miková.  Veľká sála múzea zase patrí originálom a plagátom tohto výtvarníka, ktorý vedel  z každodenných vecí spraviť umenie.
V areáli amfiteátra sa nachádza mini skanzen, ktorý turistom a návštevníkom približuje rusínsku dedinu minulosti.V expozícii sú sústredené repliky rusínskych domov z okolitých dedín,ktoré sú ručne vyrobené.
V meste sa nachádzajú tri chrámy a to : Gréckokatolický chrám sv. Bazila Veľkého, pravoslávny chrám sv. Ducha   a rímskokat. Kostol  Panny Márie.
Neďaleko od  mesta, pri obci Kr. Brod sa nachádza  monastier Zastúpenia Svätého Ducha, založený v 15. stor., ktorý je významným putníckym miestom  Gr.-kat. cirkvi na Slovensku a najstarším monastierom v okolí.
V meste sa každoročne konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia  ako,Deň matiek, Laborecké májové dni mesta,  Kultúrne leto, MDD, Úcta k straším, Novembrové dni mesta - venované oslobodeniu mesta Medzilaborce,  ako aj najväčšie podujatie v regióne Festival kultúry a športu.

Podujatia v obci Medzilaborce. Sekcia tradičné podujatia.

 

FESTIVAL KULTÚRY A ŠPORTU

 

Organizujete podujatia v obci Medzilaborce ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Medzilaborce. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/3803, Školská knižnica, Duchnovičova 13, 057/7321002,

- 3998/2000-400/4509, Mestské kultúrne stredisko - Mestská knižnica, A. Warhola 750/36, 057/7321288,

- 3998/2000-400/2386, Školská knižnica , Duchnovičova 506, 057/7321348,

- 3998/2000-400/3606, Lekárska knižnica, NsP, Komenského 134/4, 057/7321467,

- 3998/2000-400/3802, Školská knižnica, Duchnovičova 480/29, 057/7321878,

- 3998/2000-400/4253, Školská knižnica, Komenského ulica 135/6, 057/7321001,

- 3998/2000-400/4477, Obecná knižnica, Rokytovce 75, 057/7321607,

- 3998/2000-400/5085, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - knižnica, A. Warhola 748, 057/7480072,