Memoriál Jána Fifika 2020

Podujatie Spišské Vlachy

Memoriál Jána Fifika 2020

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Vlachy
VÁS POZÝVA
Na 5. ročník súťaže hasičských družstiev žien a mužov
„M e m o r i a l J á n a F i f i k a“
Dátum a miesto konania: 19.9.2020 /sobota/ v rekreačnej oblasti Zahura
Štartovné: 10 € (strava pre 10 ľudí) + 5 € za štart v každej kategórii

Kategórie: PS 8, TOHATSU/ MAGIRUS

Súťažne disciplíny : Požiarny útok s vodou na dva pokusy, s motorovou striekačkou PS8 , TOHATSU / MAGIRUS, ťahanie vody z vodného zdroja /potok/.

Materiál a technické vybavenie: vlastné bez viditeľných úprav: motorová striekačka, 2 nasávacie hadice 110, nasávací kôš pre kategóriu PS8, a plávajúci kôš pre kategóriu TOAHTSU/MAGIRUS, 2 hadice B 75, rozdeľovač, 4 hadice C 52, 2 prúdnice, 2 kľúče. Sú potrebné športové prilby a opasky.

Časový rozpis:
Príchod a prezentácia družstiev do 9.00 hod. Nástup a otvorenie súťaže o 9.30 hod. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30 min po jej skončení.

Podmienky súťaže: Čerpanie vody sa vykonáva vývevou z vodného zdroja /potok/. Útočné vedenie je pred štartom ľubovoľne uložené na štartovej čiare. Túto disciplínu môže vykonávať 8 členov družstva. Vo vzdialenosti 10 m od základne v smere behu je priečne brvno vo výške 0,5 m, ktoré musí prekonať 6 členovia družstva. Zostrekovanie terčov sa bude vykonávať z vyvýšených plošín. Do hodnotenia sa započíta lepší dosiahnutý čas.
Štart každého člena je na vlastnú zodpovednosť. V prípade zranenia ide o udalosť na vrub zriaďovateľa DHZ, ako aj všetky náklady spojené s účasťou DHZ na súťaži.

Diskvalifikácia - za dva predčasné štarty
- za nezhodenie terča z vyvýšenej plošiny

Protest: musí podať veliteľ družstva do 10 minút po ukončení disciplíny písomne veliteľovi súťaže s vkladom 10 €.

Začiatok podujatia: 19. 9. 2020 9:00:00
Koniec podujatia: 19. 9. 2020 15:00:00

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia