Mapa: Mestské kultúrne stredisko - Humenné

48.93801 N 21.909087 E, zobraziť najkratšiu trasu

Mestské kultúrne stredisko sa nachádza na Ulici Gorkého 1. Je to multifunkčná budova v ktorej sa nachádza aj kino Fajn. V Mestskom kultúrnom stredisku sa nachádza divadelná sála ktorá zároveň slúži aj ako kinosála , estrádna sála, výstavná sieň, Sieň rodákov Mesta Humenné.
   MsKS organizuje kultúrno spoločenské akcie s celomestským významom, ale aj komerčné akcie, premietanie filmových predstavení a pod. K pravidelným akciám celomestského významu organizovanými MsKS patria Humenská hudobná jar, Organové dni Štefana Thomána, Jesenný koncertný cyklus,  Stavanie mája,Prvomájové oslavy, Kultúrne leto - promenádne koncerty,Medzinárodný deň detí, Pamätné dni mesta Humenné, Švejkové pivné dni, Toliar- folklórny festival, Humenský jarmok, Mikuláš pod jedličkou,  Adventné nedele. Pravidelne sa vo výstavnej sieni konajú výstavy domácich, ale aj zahraničných umelcov. Taktiež každoročne organizuje Hornozemplínske impresie kde umelci tvoria priamo v meste Humenné.
 
História podujatí - Mestské kultúrne stredisko