Mapa: Mestský park - Piešťany

Piešťany
48.6 N 17.8333 E, zobraziť najkratšiu trasu

Mestský park je situovaný vo východnej časti mesta, západne od rieky Váh. Z hľadiska MÚSES je park súčasťou miestneho biocentra. Jeden z nástupných priestorov do parku sa nachádza v západnej časti parku, z Winterovej ulice. V tejto časti parku je situovaná neogotická kaplnka Božského srdca Ježišovho. Priame prepojenie s parkom na kúpeľnom ostrove umožňuje Kolonádový most, ktorého vyústenie sa nachádza pri spomínanej kúpeľnej kaplnke. Časť východnej hranice parku bezprostredne nadväzuje na Nábrežie I. Krasku.

Park leží na miestach, kde sa pôvodne nachádzal tzv. tvrdý lužný les s pestrou druhovou skladbou drevín, ako sú topoľ čierny (Populus nigra L.), javor poľný (Acer campestre L.), hrab obyčajný (Carpinus betulus L.), brest hrabolistý (Ulmus minor Mill.), čremcha strapcovitá (Padus avium Mill.), dub zimný (Quercus petraea Matt. Liebl.), jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia L.) atď. V podraste je tu častý chránený klokoč perovitý (Staphylea pinnata L.), bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosus Scop.),či drieň obyčajný (Cornus mas L.). Bylinný podrast tvorí pestrú paletu mezofilných druhov slatinného charakteru. I keď sa pôvodný charakter porastov postupne stieral, možno tu dodnes nájsť skupinky drevín, typických pre alúvium rieky (topoľ čierny, topoľ biely a pod.).

Mestský park v Piešťanoch bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, neskôr ho zveľaďovali nájomcovia kúpeľov Winterovci. V roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku, jeho rozloha presahuje 20 hektárov.  

Pozemky parku patria dnes viacerým vlastníkom, park je však celý otvorený pre verejnosť. Údržbu parku zabezpečuje Mestský úrad v Piešťanoch.

 

Pamiatkovo chránený je park, spolu so sochami Ludwiga van Beethovena a Adama Trajana Benešovského.

V mestskom parku sa nachádza Hudobný pavilón, ktorý je dejiskom rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v Piešťanoch.

 

História podujatí - Mestský park