Mikuláš pre deti 2019

Podujatie Spišská Nová Ves

Mikuláš pre deti 2019

Mikuláš má v tomto roku veľa práce. Kým obehne celý svet, chvíľku to trvá. To najlepšie si ale necháva nakoniec...
V nedeľu 8. decembra zavíta do Ferčekoviec a balíčkom poteší všetky dobré deti.
Registrujte sa, aby Mikuláš vedel, koľko dobrých detí ho príde privítať: https://forms.gle/7vm53qufyAYgi65W8

Na podujatí budú zhotovované audiovizuálne materiály, ktoré môžu byť použité na propagáciu Organizátora na jeho webovom sídle a sociálnych sieťach. Každý účastník a súťažiaci dáva účasťou na podujatí súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov.

Začiatok podujatia: 8. 12. 2019 13:30:00
Koniec podujatia: 8. 12. 2019 16:30:00
Fotografie
Podobné podujatia