Predaj lístkov: MsÚ Krompachy, Námestie slobody 1, č.d. 6, 053/4192219