Mimotelové zážitky, mimozemské civilizácie a iné

Podujatie Bratislava

Na prednáške sa dozviete:

 • podstata mimotelových zážitkov - ako sa mimotelový zážitok (out of body experience) prejavuje z hľadiska zmyslového vnímania.
 • rozdiel medzi astrálnym cestovaním a mimotelovým zážitokom. Bilokácia. 
 • zážitky blízko smrti (Near death experiences). Posmrtný život existuje.
 • výskum mimotelových zážitkov a zážitkov blízko smrti v USA. 
 • čo všetko sa dá vidieť mimo tela.
 • rôzne intenzity mimotelových zážitkov, ich technický popis.
 • diaľkové nazeranie (Remote viewing) ako nová disciplína založená na mimozmyslovom vnímaní.
 • jasnovideckí detektívi a ich využitie.
 • prítomnosť, minulosť a budúcnosť existujú v jednom momente.
 • človek dokáže ovplyvňovať vlastnú budúcnosť na kvantovej úrovni.
 • veda a náboženstvo je vyjadrenie tej istej pravdy len v inej forme.
 • kvantová fyzika, studená fúzia, rezonačná kavitácia, a expanznokontrakčné pohyby ako základné atribúty fungovania hmoty.
 • zvuk a svetlo ako vibrácia a oscilácia, ich vzťah a vzájomné pôsobenie.
 • city a pocity, nie emócie a myšlienky, sú stavebnou jednotkou materializácie a zhmotňovania.
 • dosiahnutie čo najvyššieho stupňa nezištnej lásky ako podstata života na našej planéte
Meno organizátora: Open Mind Centrum
Fotografie
Podobné podujatia
ODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Overené podujatieODBÚRAVANIE VNÚTORNÝCH BARIÉR
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Telefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Overené podujatieTelefonická a e-mailová komunikácia v pracovnom prostredí
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava
Víkendový seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE
Overené podujatieVíkendový seminár NIKOLA TESLA A ETIKA VO VEDE
Centrum Agathos, Osadná 15, Bratislava, Bratislava
Budovanie vlastnej značky
Overené podujatieBudovanie vlastnej značky
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, Bratislava