Mapa: Misijný dom - Banská Bystrica

História podujatí - Misijný dom
Urpínsky ples 2018
Urpínsky ples 2018
Misijný dom, Banská Bystrica
Urpínsky ples 2017
Urpínsky ples 2017
Misijný dom, Banská Bystrica
URPÍNSKY PLES 2019
URPÍNSKY PLES 2019
Misijný dom, Banská Bystrica
Urpínsky ples 2020
Urpínsky ples 2020
Misijný dom, Banská Bystrica