Podujatia, akcie Mokrance

Adresa - Obecný úrad
38
044 58 Moldava
Kontakty
Telefón: 055 460 20 26
E-mail: obecmokrancestonline.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 03.10.2022
Žiadne podujatie.
Fotografie z podujatí v obci Mokrance
História podujatí

KULTÚRA:  V obci je dostatočne budovaná kultúrna infraštruktúra. Kultúrny dom s kapacitou sály 200 miest, kuchyňou, šatňou, WC a salónikom poskytuje možnosti pre kultúrne vyžitie, rôzne spoločenské podujatia a iné aktivity. Obec má aj knižnicu s viac ako 6 587 knižnými zväzkami, spevácky zbor a klub dôchodcov. Na území obcí mikroregiónu sú založené poľovnícke združenia.

Kultúrne pamiatky

V období husitských vojen bol tu postavený gotický kostol. V 18 storočí bol prestavaný v barokovom štýle. Stavebný stav kostola sa v 19. storočí začal zhoršovať, roku 1885 musel byť zbúraný. Roku 1906 sa začala stavba neogotického rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa. Nový kostol bol vysvätený 20. augusta 1907 biskupom Fischer-Colbriem. Najvzácnejšou pamiatkou kostola je náhrobná tabuľa z červeného mramoru, ktorú roku 1761 v kalvínskom cintoríne našiel farár Ján Bydeskúti a osadil do steny starého kostola. V jeho zrúcaninách našiel farár Alexander Fodor tabuľu v siedmich kusoch a dostala sa do múzea v Košiciach, daroval ju Július Forster. Neskôr sa tabuľa vrátila opäť do Mokraniec, do nového rímskokatolíckeho kostola. Na tabuli je latinský nápis: "Zasvätené najlepšiemu a najmocnejšiemu Bohu. Zakladateľke kostola Gizele a Adelhaide, manželkám Štefana a Ladislava, svätých kráľov Panónie, na ich požehnanú pamiatku postavil Peter Cirjék, zo svätej rímskej cirkvi vymenovaný kardinál, reggiovský arcibiskup a veszprémsky biskup". Nad nápisom je kardinálov erb. Takto sa Mokrance stali známe v celom Uhorsku. V starom kostole bola aj druhá pamätná tabuľa z červeného mramoru, ktorú našli v jeho ruinách. Nápis na tabuli je v stati "Z dejín obce". Dnes je tabuľa pravdepodobne v košickom múzeu. Pri kostole stála aj rímskokatolícka fara, ktorú pre zlý stavebný stav pred desiatkami rokmi zbúrali. Roku 1608 v obci mali svoju farnosť kalvíni a od konca 18. storočí aj kostol. Nakoľko sa počet tunajších veriacich reformovanej cirkvi znižoval a kostol bol v zlom stave, bol po roku 1945 zbúraný. Na mieste tohto kostola dnes stojí obchod s potravinami MIX-shop. Mokrance od 18. stor. boli majetkom mnohých zemanov. Na začiatku 19. storočia si tu dala rodina Bánóovcov postaviť klasicistickú kúriu, ktorá neskôr prešla do rúk rodiny Dessewffyovcov. V kúrii bývali správcovia ich veľkostatku. Za I. ČSR býval v kúrii statkár Polner. Po roku 1946 bola budova prestavaná na kultúrny dom. V 50. rokoch 20. storočia bola kúria necitlivo upravená a tak stratila svoju hodnotu a pôvodný výzor. Aj interiér budovy bol celkom prestavaný, opravovaný v rokoch 1995-1997. V rokoch 1954-1971 bola v časti kúrie umiestnená materská škola. Kúria je budova s pôdorysom tvaru U na zvýšenom prízemí. Pôvodná sedemosová fasáda mala plytký stredný rizalit so vstupom do budovy, ktorý bol zakončený trojuholníkovým tympanónom zdobený akantovými rozvilinami. Veľká vstupná predsieň pred týmto rizalitom je novotvar. V nádvorí kúrie sa zachovala pôvodná klasicistická kovaná mreža. Z pôvodného okrasného parku sa zachovala len malá časť. Na konci 19. storočí si v obci postavil jednoduchú kúriu dr. Samuel Wohl, miestne zvanú "malý kaštieľ". Kúria stála na veľkom pozemku, na ktorom sa nachádzali viaceré hospodárske budovy, tvoriace hospodársky dvor. Kúria bola jednoduchá prízemná obdĺžniková budova, ktorá po roku 1945 slúži ako rodinný dom. Dnes je prázdna a hrozí jej zánik. Obec zdobí viacero menších sakrálnych pamiatok. Pred kostolom sa nachádza kamenný kríž, ktorý bol obnovený roku 1992. Liatinový korpus je pôvodný, kríž je nový. Ústredný kríž starej časti cintorína s liatinovým korpusom roku 1887 postavil Michal Maruscsák s manželkou. Dole je reliéf anjela. Ústredný drevený kríž novej časti cintorína s liatinovým korpusom bol postavený okolo roku 1966 apo roku 1990 opravený. Vedľa sa nachádza pieskovcový kríž s liatinovým korpusom zo začiatku 19.stor. Kríž je osadený na štvorcovom podstavci. Prícestný pieskovcový kríž s liatinovým korpusom za obcou smerom na Moldavu nad Bodvou, bol postavený roku 1921 veriacimi robotníkmi železnice z obce Mokrance. Prícestný pieskovcový kríž pri ceste na Budulov postavil roku 1924 Štefan Szafko s manželkou Máriou Vojakovicsovou. Prícestný pieskovcový kríž s liatinovým korpusom pri ceste na Buzicu, dal postaviť roku 1923 Štefan Sváb s manželkou Máriou Galajdovou. Novú pamätnú tabuľu a kované oplotenie vyhotovil roku 1992 Szoták. Vedľa kríža stála polychrómová baroková socha sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia, ktorá bola zničená v čase II. svetovej vojny. Pred kostolom sa nachádza pamätník obetiam II. svetovej vojny, postavený okolo roku 1955. Na pamätníku sú vyryté mená 14 obetí. V staršej časti cintorína je spoločný hrob 6 maďarských vojakov, padlých v II. svetovej vojne. Pamätná tabuľa tu bola osadená roku 1994. Roku 1971 bol v parku kultúrneho domu postavený pamätník padlých sovietskych vojakov v II. svetovej vojne. V rokoch 1992-1994 bola v miestnom cintoríne postavená nová budova domu smútku podľa Márie Grígelovej. Interiér budovy zdobí drevený reliéf Piety od akademického sochára Arpáda Račku (1,60 x 4 m). Z OSTATNÝCH STAVIEB V OBCI si zaslúži zmienku cirkevná škola. Roku 1912 v dome Jozefa Zsupcsána a Márie Kissovej bola zriadená detská opatrovňa, ktorí svoj dom prenajali na tieto účely. Roku 1919 bola táto opatrovňa zrušená. Materská škola, od roku 1954 umiestnená v časti kúrie Dessewffyovcov a od roku 1974 sídli v novej budove. Požiarna zbrojnica je z roku 1973

ŠPORT: Obec a jej okolie neposkytuje širšie možnosti športového, rekreačné a kultúrneho využívania. Priamo v obci je pomerne nedostatočne riešená športová infraštruktúra. V obci sa nachádza futbalové aj viacúčelové ihrisko. V areáli školy je k dispozícii školská telocvičňa a detské ihrisko pre potreby materskej školy. 

CESTOVNÝ RUCH: Riešenie rozvoja cestovného ruchu, rekreácie a turizmu je založené na rekreačnom potenciáli, ktorým katastrálne územie obce disponuje a samozrejme, aj na potenciáli, ktorý poskytuje celá oblasť. V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu je potrebné podporovať aj historicko-kultúrny kontext v rámci poznávacej turistiky. Rozvoj pobytovej turistiky je obmedzený ponukou základných služieb. Geografická poloha obce v regióne, konfigurácia terénu a ostatné prírodné danosti doteraz nevyvolali aktivizáciu rekreačných podujatí v obci a jej katastri.

 

Podujatia v obci Mokrance. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Mokrance ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Mokrance. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2425, Školská knižnica, Mokrance 209, 055/4602416,