Mapa: MSKŠ - Mestská knižnica - Zlaté Moravce

48.385841 N 18.396212 E, zobraziť najkratšiu trasu
Mestská knižnica v Zlatých Moravciach je kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať knižničný fond pre používateľov všetkých vekových, sociálnych a profesijných skupín. Plní funkciu verejnej knižnice a poskytuje služby pre obyvateľov Zlatých Moraviec a okolia. Sídli v Základnej škole na Robotníckej ulici. Fond mestskej knižnice má univerzálny charakter. Obsahuje literatúru pre deti a mládež, tiež literatúru odbornú a beletriu pre dospelých. V súčasnosti má mestská knižnica vo svojom fonde viac ako 34 500 kníh a zviazaných periodík a 190 audiovizuálnych dokumentov. Čitatelia majú k dispozícii čitáreň s periodikami a 2 počítače s pripojením na internet. Knižnica, okrem iných služieb, ponúka pre čitateľov tiež objednávanie kníh z iných knižníc prostredníctvom MVS (medziknižničnej výpožičnej služby). Pracovníčky knižnice pravidelne v rámci kultúrno-výchovnej činnosti pripravujú rôzne akcie, ktoré sa realizujú v priestoroch knižnice. Sú to literárne hodiny k výročiam spisovateľov, rozprávkové hodiny a informatické prípravy pre žiakov základných a stredných škôl. Okrem týchto podujatí knižnica organizuje autorské besedy. Všetky potrebné informácie získate na stránke www.mskszm.sk, www.facebook.com/MSKSZM/ .
História podujatí - MSKŠ - Mestská knižnica