Mapa: MsKS - Sliač

48.611289 N 19.151622 E, zobraziť najkratšiu trasu

Mestské kultúrne stredisko Sliač je príspevková organizácia Mesta Sliač, ktorá je v zmysle zriaďovacej listiny organizátorom celomestských podujatí, organizátorom vlastných kultúrnych podujatí, filmových predstavení, plní sprostredkovateľskú  činnosť v oblasti kultúry a zábavy. Zabezpečuje rôzne formy výchovy a vzdelávania.

Organizačné zložky MsKS:

  • Mestská knižnica
  • Kino Hron
  • Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač
  • Informačné centrum

Tradičné podujatia celomestského charakteru s dlhodobou tradíciou: Mestský ples, Karneval masiek, Deň matiek, Cesta rozprávkovým lesom, Dni mesta, Sliačske kultúrne leto, Šarkaniáda, Mikuláš v meste, Sliačske vianočné hody, burzy šatstva a obuvi.

História podujatí - MsKS