MUSICY TEMPORIS - ORGANOVÝ KONCERT

Podujatie Hriňová

MUSICY TEMPORIS - ORGANOVÝ KONCERT

Rímskokatolícky farský úrad v spolupráci s vedením mesta Hriňová
pozýva priaznivcov duchovnej hudby na slávnostný vianočný koncert MUSICY TEMPORIS - ORGANOVÝ KONCERT dňa 26.12.2015 o 11:00 hod. v kostole sv.Petra a Pavla v Hriňovej. Organ: Marta Gáborová(rod. Tadialová) Soprán: Lucia Kostúrová

26.12.2015 11:00
Kostol sv.Petra a Pavla v Hriňovej

Fotografie
Podobné podujatia