Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce

Podujatie Špania Dolina

Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce

Obec Špania Dolina a ostatní partneri Vás pozývajú na tvorivé dielne dňa 1.12.2018 v zasadačke obecného úradu.

Fotografie
Podobné podujatia