Kam na výlet: Nad Imunou - Šarišské Michaľany

49.061986 N 21.129429 E, zobraziť najkratšiu trasu

Nad Imunou

Lokalita sa nachádza po ľavej strane cesty Ostrovany – Medzany. Iba málo archeologických nálezísk sa môže pochváliť tak dlhou históriou výskumu ako táto oblasť. V roku 1963 sa na pravej terase Torysy pri obci Ostrovany uskutočnil zisťovací výskum. Našli sa objekty z mladšej doby kamennej, doby bronzovej, doby rímskej a stredoveku. Výskumníci upozornili na mimoriadnu koncentráciu nálezov na mieste, kde sa stretávajú katastrálne hranice obcí Ostrovany, Medzany a Šarišské Michaľany. Toto miesto je označené Nad Imunou. Pri najnovších výskumoch (1992) bol odkrytý pôdorys z 5. storočia, našli sa železné a bronzové predmety a luxusná keramika.Lokalita sa nachádza po ľavej strane cesty Ostrovany – Medzany. Iba málo archeologických nálezísk sa môže pochváliť tak dlhou históriou výskumu ako táto oblasť. V roku 1963 sa na pravej terase Torysy pri obci Ostrovany uskutočnil zisťovací výskum. Našli sa objekty z mladšej doby kamennej, doby bronzovej, doby rímskej a stredoveku. Výskumníci upozornili na mimoriadnu koncentráciu nálezov na mieste, kde sa stretávajú katastrálne hranice obcí Ostrovany, Medzany a Šarišské Michaľany. Toto miesto je označené Nad Imunou. Pri najnovších výskumoch (1992) bol odkrytý pôdorys z 5. storočia, našli sa železné a bronzové predmety a luxusná keramika.
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet