Nádvorie Klasicky: violončelo J.Lupták a klavír Nora Skuta

Podujatie Trnava

Recitál violončela a klavíru na Nádvorí v podaní Jozefa Luptáka a Nory Skuty.

JOZEF LUPTÁK (violončelo, SK)

- je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie. Patrí k umelcom formujúcim hudobný a kultúrny priestor na Slovensku, za čo mu bolo udelených niekoľko ocenení. Ako vyhľadávaný a aktívny komorný hráč spolupracuje v množstvom popredných svetových umelcov a ansámblov (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendessohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet) ako aj s významnými dirigentmi (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia). www.jozefluptak.com

NORA SKUTA (klavír, SK)

Zakladajúca členka súboru Opera Aperta patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších medzinárodne aktívnych slovenských klaviristov. Je vyhľadávanou komornou i sólovou hráčkou a zanietenou interpretkou súčasnej hudby. Pravidelne vystupuje na medzinárodných festivaloch, v súčastnosti úzko spolupracuje so súborom Österreichisches Ensemble für Neue Musik.

Dĺžka trvania: 90 min

Meno organizátora: MaxiTicket.sk
Fotografie
Podobné podujatia