Mapa: Námestie pred Mestským úradom, Petzvalova 18 - Spišská Belá

49.188144 N 20.457005 E, zobraziť najkratšiu trasu

Na námestí pred Mestským úradom sa konanú aj viaceré kultúrno-spoločenské akcie mesta  ako – detská hasičská súťaž – Prúdnička Cyrila Kováčika, Oslavy sv. Floriána, Hasičské preteky o pohár primátora mesta, Dni mesta,  Spišský zemiakársky jarmok, Mikuláš, Belianske Vianoce a Silvester. Na námestí je aj románsko-gotický kostol sv. Antona pustovníka pochádza z rokov 1263-1265 bol neskôr prestavaný a roku 1720 zbarokizovaný a zvonica z roku 1590 má renesančnú architektúru. Na námestí možno vidieť neskororenesančné a barokové meštianske domy zo 17.-18.storočia. 

História podujatí - Námestie pred Mestským úradom, Petzvalova 18
Žiadny obrázok
Belianske Vianoce 2015
na námestí pri Mestskom úrade, Spišská Belá
Žiadny obrázok
Mikuláš v Spišskej Belej 2015
námestie pred Mestským úradom, Spišská Belá
Žiadny obrázok
Silvester v Spišskej Belej 2015
na námestí, Spišská Belá