Kam na výlet: Námestie slobody - Humenné

Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
48.93524 N 21.909496 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 057 775 28 13

Centrum mesta Humenné tvorí novozrekonštruovaná pešia zóna, ktorej bola v rámci celoštátnej súťaže Stavba roka 2002 Ministerstvom životného prostredia SR udelená Cena za stavebné dielo s najväčším ekologickým a priestorotvorným prínosom.

Jej centrálnou dominantou je zvuková a svetelná Fontána lásky, v jej blízkosti sa nachádza pódium, na ktorom sa v rámci Kultúrneho leta konajú nedeľné koncerty, architektonicky ju doplňuje Potok času, množstvo zelene a lavičiek na príjemné posedenie a odpočinok. V centre je sieť malých, ale i väčších obchodov, butikov, reštaurácií a kaviarní, kde si každý príde na svoje.

Rekonštrukcia centra mesta bola ukončená v auguste 2001. Centrálnou dominantou sa stala

zvuková a svetelná vodná fontána, nazvaná Fontána lásky, ktorá v letných mesiacoch plní

svoju hlavnú úlohu a v zimných mesiacoch slúži na centrálnu výzdobu námestia, napr.

anjelmi vo vianočnom období, jarnou výzdobou vo veľkonočnom období.

Busta generála Štefánika bola odhalená pri príležitosti 115. výročia jeho narodenia  v roku 2000.  Autorom odliatku je Mgr. art. Štefan Kollár,   ktorý  vytvoril  model  na         odliatie z hlavy pôvodnej pieskovcovej sochy, ktorá bola odhalená  v Humennom v novembri 1934, autorom bol sochár Jozef Pospíšil.

Po takmer dvoch rokoch trvajúcich rekonštrukčných prácach na južnej časti Námestia slobody

sa v piatok, 18. mája 2012, konalo jeho oficiálne slávnostné otvorenie. Na námestí je

vybudovaných 11 150 m² dláždených plôch, čo si vyžadovalo uložiť takmer 279 tis. kusov

zámkových dlažieb. Založených je 4 830 m² plôch trávnikov, osadených je 45 lavičiek a

sedačiek, 9 stojanov na bicykle, 24 odpadkových košov, 14 informačných pútačov, dve pitné

fontánky, 17 stožiarov verejného osvetlenia s 34 svietidlami. Taktiež bolo vybudovaných

345 m cyklistického chodníka. Námestie skrášľuje 1 450 kusov kríkov, kvetín a drevín. Do

centrálnej plochy námestia bola zakomponovaná socha rodiny.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
História podujatí na výletnom mieste - Námestie slobody