Mapa: Námestie SNP - Rajec

49.08866 N 18.63566 E, zobraziť najkratšiu trasu
Stred mesta tvorí historické štvoruholníkové námestie, do stredov ktorého ústia vždy dve ulice zvierajúce pravý uhol. Toto dominantné, pravidelné námestie so sieťou ulíc, vybiehajúce s jednotlivých zasunutých nároží (čo je typickým znakom stredovekého gotického urbanizmu), vzniklo v 15. a 16. storočí. V 16. storočí vznikla i hlavná stavba námestie - Radnica.
História podujatí - Námestie SNP