Kam na výlet: Národná prírodná rezervácia MLÁČKY (MLÁČIK) - Železná Breznica

48.664289 N 19.026376 E, zobraziť najkratšiu trasu
Chránené územie NPR Mláčik bola vyhlásená v roku 1982 na ochranu zachovalých spoločenstiev jedľovo-bukového lesného vegetačného stupňa
s porastami jelše a výskytom ďalších fytocenologicky významných druhov rastlín na vedecko-výskumné a náučné ciele. V NPR  Mláčik sa nachádzajú
biotopy európskeho významu (bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, lipovo-javorové sutinové lesy) a tiež druhy európskeho významu (mlok
karpatský, fúzač alpský, rys ostrovid, medveď hnedý a vlk dravý).



Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet
Najbližšie lokality od výletného miesta - Národná prírodná rezervácia MLÁČKY (MLÁČIK)