Naštartujme metabolizmus (vstup voľný)

Podujatie Bratislava

Žiadny obrázok
Pridať do môjho kalendára
Prednášky, besedy, kurzy, Varenie, Gastronómia
Ďalšie podujatia v meste Bratislava
Podrobnejšie informácie: alzbeta.kralikova@cvtisr.sk

Nadmerný príjem potravy, nedostatok pohybu, ale aj technický pokrok a digitalizácia spoločnosti sa spájajú do jedného problému – obezity. Nárast obezity je značný aj medzi deťmi a adolescentmi a spolu s ňou prichádza riziko mnohých chronických ochorení. O nadváhe, obezite a poruchách metabolizmu, ktoré ohrozujú zdravie našej spoločnosti, sa budeme rozprávať v januárovej Vede v CENTRE
vo štvrtok 26. januára 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave
. Naším hosťom bude Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Až 60 percent populácie má vyššiu ako normálnu telesnú hmotnosť a takmer štvrtina populácie trpí obezitou. Obezita a nadváha nie sú iba estetickým problémom, ale dotknutých jedincov vystavujú vysokému riziku ďalších, chronických chorôb. Tuk sa totiž môže začať ukladať aj v životne dôležitých orgánoch, ako je pečeň, srdce či pľúca, a tie potom nie sú schopné vykonávať pre zdravie potrebné funkcie. Dosah má aj na imunitný systém. Pri vysokých a stále rastúcich číslach zasiahnutej populácie sa spoločnosť blíži k bodu, v ktorom bude väčšina obyvateľstva postihnutá chronickým ochorením a odkázaná na pomoc zdravotníctva, ktoré takýto nápor nemusí ustáť. Metabolickú flexibilitu, o ktorej budeme v prednáške hovoriť, má každý jedinec inú, a preto je individuálne, v akom časovom horizonte sa môžu problémy z obezity dostaviť. Je však dôležité porozumieť tomu, ako si metabolickú flexibilitu môžeme udržiavať, aké poruchy v nej môžu nastať a ako dosiahnuť metabolickú rovnováhu, ktorá pomôže aj ľuďom postihnutým obezitou.

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa najmä na výskum molekulárnych mechanizmov regulácie energetického metabolizmu (metabolickej flexibility) v energeticky náročných situáciách. Pôsobil v Pennington Biomedical Research Center v Louisiane v USA (2002 – 2005), v Institute of Nutrition Research na Oslo University (2000), v German Diabetes Center v Düsseldorfe (2010) a v ETH Zürich (2018), kde študoval mechanizmy tvorby tepla v hnedom a béžovom tukovom tkanive a faktory zodpovedné za reguláciu príjmu potravy a výdaja energie. Doktor Ukropec aktívne spolupracuje s viacerými vedcami doma i v zahraničí a s manželkou, profesorkou Ukropcovou, sa snažia preniesť poznatky výskumu účinkov pohybovej aktivity do spoločensky relevantných zmien preventívnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

 

Meno organizátora: Centrum vedecko-technických informácii SR
Fotografie
Podobné podujatia