Kam na výlet: Neskororenesančný evanjelický kostol - Baďan

Baďan
48.33363 N 18.840389 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 918892842
Našou najväčšou pýchou je neskoro renesančný evanjelický kostol - románska rotunda z 12. storočia, dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v..           Nenápadný vidiecky kostolík je situovaný na návrší na severnom okraji obce Baďan. V roku 1994 "sa postaral" o malú senzáciu, ktorá prepísala kultúrne dejiny obce i regiónu. Skupina pamiatkarov sa vybrala na rutinnú ohliadku baďanského kostola. Netušili však, že táto obhliadka sa zmení navzrušujúce objavovanie. Čosi však už na prvý pohľad z diaľky, nesedelo. Hmotové riešenie kostola malo netypickú kompozíciu - obdĺžniková loď štvorcovou svätyňou na východe a s trojštvrťovým kruhovým uzáverom na východe.  Na základe bližšej obhliadky bolo zrejmé, že hlavný vstupný kamenný portál na južnej stene kostola mal všetky znaky stredovekého tvaroslovia, rovnako ako úzke okenné otvory na pravouhlej svätyni (cca 15. storočie).
Odvážny predpoklad, že kruhová hmota západného uzáveru by mohla byť stredovekou rotundou, bolo potrebné overiť špecializovanými výskumami. Prvý výskum zameraný na potvrdenie predpokladu rotundy realizoval v roku 1995 PhDr. Jozef Labuda, CSc. Sondy pri severnom napojení rotundy a lode kostola jednoznačne preukázali, že obdĺžniková loď kostola je pristavená ku kruhovej časti. Priamo pod vrstvou novodobej cementovej omietky, bolo situované pôvodné kamenné murivo rotundy, murované z mohutných precízne opracovaných kvádrov. Kamenné murivo rotundy v otvorených sondách bolo v dobrej "kondícii", bez významných prejavov zvetrávania, či navĺhania.
Toto zďaleka ešte nieje všetko, čo nám táto malá, no impozantná stavba zo svojej histórie ponúka. Príďte sa sami presvedčiť! Srdečne Vás pozývame!
Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet