Podujatia, akcie Nitrianska Blatnica

Adresa - Obecný úrad
Nitrianska Blatnica 6
956 05 Nitrianska Blatnica
Kontakty
Telefón: 038 539 91 12,14
Mobil: 0905 892 860
E-mail: starostanitrianskablatnica.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 25.03.2018
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Topoľčany nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Nitrianska Blatnica
História podujatí
Obec Nitrianska Blatnica sa nachádza v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany. Obec sa rozprestiera na južnom podvrší Krahulčích vrchov, ktoré sú súčasťou výrazného pásma Považského Inovca. Medzi významné pamätihodnosti obce Nitrianska Blatnica patria národné kultúrne pamiatky – park, kaštieľ, bašta a Rotunda svätého Juraja z 9. storočia. Okolie obce poskytuje dobré podmienky na turistické výlety po značkovaných turistických chodníkoch.  Obec  v zmysle zákona o obecnom zriadení zabezpečuje   údržbu a vykonáva správu kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, ochranného pásma Rotundy sv. Juraja a pamätihodností obce, utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

Podujatia v obci Nitrianska Blatnica. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Nitrianska Blatnica ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Nitrianska Blatnica. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2476, Školská knižnica, , 038/5394326,

- 3998/2000-400/4511, Obecná knižnica, Nitrianska Blatnica 19, 038/5394314,