Nitrianske svetové preteky 2017

Podujatie Nitra

Nitrianske svetové preteky 2017

Agility klub Nitra Vás srdečne pozýva na 2.ročník Nitrianskych svetových pretekov. Posudzovanie prijal Roman Hajnala (SK) a opäť Vás čakajú 2 skúšky a Open jumping. Tešíme sa na Vás!

PROPOZÍCIE:
Organizátor: Agility klub Nitra www.agilitynitra.weebly.com
Miesto konania: Výcvikový areál AK Nitra, GPS N48.323808 E18.085181
Dátum konania: 9.9.2017
Garant: Adriána Majtánová
Povrch: tráva
Rozhodca: Roman Hajnala (SK)
Program:
8:00 – 8:40 Prezentácia
9:00 Začiatok pretekov
2x skúška A1
2x skúška A2
2x skúška A3
Open jumping
Vyhodnotenie
Presný časový program bude zverejnený po uzávierke pretekov. Vyhodnotenie: každá skúška samostatne, súčet skúšok, Open jumping
Štartovné: 10€/tím
Platba: Úhrada prevodom na účet AK Nitra 13418203/5200. OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.
IBAN: SK84 5200 0000 0000 1341 8203, SWIFT: OTPVSKBX
Do poznámky je potrebné uviesť priezvisko pretekára. Prihlasovanie: http://www.agilityportal.sk/preteky/nitrianske-svetove-preteky-2017
Uzávierka prihlášok: 1.9.2017
Maximálny počet tímov: 70
Storno podmienky: Storno prihlášky s vrátením štartovného je možné len pred uzávierkou. Organizátor vracia štartovné vo výške 90% po odrátaní storno poplatku 10% na pokrytie
bankových poplatkov. Podmienky účasti: Preteky sú otvorené pre všetkých psov nad 18 mesiacov s platným
výkonnostným zošitom vydaným národnou kynologickou organizáciou zastrešenou v FCI. Vet. podmienky: Pri prezentácii je nutné predložiť platný očkovací preukaz (alebo Pet
Passport), so všetkými údajmi o zvierati a platnými očkovaniami proti besnote, psinke a
parvoviróze najmenej 21 dní a najviac 1 rok pred konaním pretekov.
Všeob. ustanovenia: Preteky sú usporiadané podľa pravidiel ASKA, ktoré vychádzajú z FCI
reglementu. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, rozhodcov, maximálneho
počtu pretekajúcich tímov. Voľné pobiehanie psov nie je dovolené (najmä v blízkosti
parkúru). Za škody spôsobené psom zodpovedá psovod. V prípade nutnosti zrušenia
pretekov z dôvodu vyššej moci, prepadá štartovné v prospech organizátora. Protest: Možno podať len písomne a po zaplatení sumy vo výške € 20 (slovom dvadsať eúr)
Úroveň služieb: V areáli sa nachádza pitná voda a WC. Parkovanie je možné priamo pred
areálom. Časy behov sú merané elektronickou časomierou pre minimalizáciu chýb, objektívne a presné výsledky. Kontaktná osoba: Adriána Majtánová, +421911896590, agilitynitra@gmail.com

Miesto konania podujatia: Agility klub NITRA, Za hydrocentralou 1, Nitra
Dátum začiatku podujatia: 9. Septembra 2017 09:00
Dátum ukončenia podujatia: 9. Septembra 2017 17:00
Pravdepodobné súradnice: 48.3239N 18.0857E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Nitrianske svetové preteky 2017

Meno organizátora: Agility klub NITRA
Pridať fotografie
Podobné podujatia