Mapa: Nitriansky Hrádok - lokalita Zámeček - Šurany

48.067206 N 18.208652 E, zobraziť najkratšiu trasu


 N i t r i a n s k y   H r á d o k

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1431.Nachádza sa na závete Ctibora mladšieho, majiteľa Šurianskeho hradu, kde sa nazýva Warad.

Začiatky osídlenia obce spadajú však už do obdobia praveku. Archeologické nálezisko Zámeček o rozlohe 10-15 hektárov nachádzajúce sa za východným ramenom rieky Nitry, Čiernou vodou, patrí k najvzácnejším pravekým objektom v Strednej Európe. Prvé vykopávky tu vykonával v roku 1925 akademik Ján Eisner zakladateľ slovenskej archeológie. Jeho pokračovateľmi boli akademik Jaroslav Böhm, Dr. Janák a  Dr. Točík. Významným nálezom bolo sídlisko ľudu s lengyelskou kultúrou z mladšej doby kamennej.  Jedinečným dôkazom zručností týchto ľudí, ktorí sa venovali aj domácej výrobe keramiky,  je aj Venuša – Magna Mater, soška pochádzajúca z tohto obdobia, ktorú pri vykopávkach  objavil občan Šurian  JUDr. Vendelín Laca ako študent – brigádnik.