Noc Architektúry 2017 ZIMA

Podujatie Bratislava

Noc Architektúry 2017 ZIMA

Pozývame Ťa na 12. edíciu Noci Architektúry. Odohrá sa, ako je dobrým zvykom, vo štvrtok 16.2.2017 v priestoroch Fakulty Architektúry STU, na Námestí Slobody v Bratislave.

Dvanásta Noc Architektúry má za cieľ priblížiť sa pojmom materiality a úlohy svetla v architektúre.

Ako uživatelia vnímame architektúru najmä skrze naše zmysly a skúsenosť. Dotyk s povrchom omietky, lom svetla a jeho úloha v definovaní priestoru, správanie sa materiálov pod vplyvom živlov. Je to práve materiálna podstata detailu, ktorá nám dokáže spríjemniť alebo naopak skomplikovať jeho bežné užívanie.

Projekt Noc Architektury vznikol pred šiestimi rokmi a je o jednom večeri, kde sa štyri poschodia Fakulta architektúry STU premenia na výstavu ateliérových prác študentov a to so základnou myšlienkou - ukázať svetu, ako sa na škole tvorí.

To, ako sa najmladšia generácia architektov popasovala so zadaniami vyhodnotí porota v pokračovaní študentskej ceny CHEDDAR, kde budú hodnotené všetky vystavené semestrálne práce. Najlepšie projekty v kategóriách - architektúra, urbanizmus a dizajn vyhodnotí nezávislá porota zložená z odborníkov z praxe.

Hlavným hosťom večera bude Hikaru Nissanke z londýnskeho ateliéru OMMX. Architektúra, ktorú tvoria sa snaží o čo najlepšie pochopenie kontextu práve skúmaním materiálov, kompozície a architektonických detailov. Práve tým vedia obsiahnuť exponencionálne sa meniace prostredie moderného sveta.

Vo vstupnom foyer fakulty predstavíme interaktívnu svetelnú inštaláciu LightStruct od výtvarníka Jána Šicka a jeho študentov z MediaLab* (VŠVÚ). Návštevníkom bude priestorová kompozícia pomocou svetla ponúkať transkripciu zvukov do priestoru.

Súčasťou programu budú tiež 15Minútovky, kde sa dozvieme viac o inšpiratívnych projektoch a iniciatívach. Predstavia sa napríklad projekty Bratislava YIMBY, blog sledujúci stavebný rozvoj Bratislavy, alebo neformálne stretnutia architektov a dizajnérov CLUBOVKA. Okrem toho sa predstaví aj projekt Dizajn na kolesách.

Formát #Obhájsa ponúkne študentom možnosť obhájiť ich projekt netradičným stand-up comedy spôsobom a Mies. SK ponúkne video rozhovory so svetovými architektmi (Dominique Perrault, MVRDV, Lacaton & Vassal a iní) na tému, čo formovalo ich vnímanie architektúry.

Ako už býva tradíciou - Noc býva pre architektov nekonečná. Rezident a architekt Bobsan spolu s DJ DJ RE5om zo skupiny Dornkappel otvoria hudobný program už na fakulte. Na afterpárty v Nu Spirit Clube sa predstaví nová indie kapela Felix a až do slnečného rána sa o zábavu postarajú EMONOIZBOYZ, ASSQUAKESS a Inkwall.


---

OMMX

OMMX sa zaoberá schopnosťou architektúry obsiahnuť kolektívne a individuálne rituály každodenného života. Produkujú architektúru, ktorá priamo reaguje na exponencionálne meniace sa prostredie moderného sveta, potravu pre vedomé i podvedomé životné potreby a túžby. Každý projekt, bez ohľadu na mierku alebo konkrétne miesto, pracuje s pochopením kontextu prostredníctvom architektonických detailov a prebiehajúcom skúmaním materiálu, kompozíciu a kvality vyplývajúce zo skúsenosti.

Nedávno dosiahli úspechy vo vysoko profilovaných súťažiach organizovaných Americkým inštitútom architektov a Kráľovským inštitútom britských architektov. Dostali sa aj do konečnej fázy výberu na kurátorovanie a dizajn britského pavilónu na Benátskom Bienále 2016.

Vedú a učia ateliéry na Cambridge University a UCL v Londýne. Sú pravidelnými hosťami na kritikách a obhajobách na školách architektúry v celej Európe.

---

We would like to invite You to the 12th edition of Night of Architecture, which will take place on Thursday, 16th of February 2017 in the building of Faculty of Architecture, on the Námestie Slobody square in Bratislava.

Twelfth edition of Night of Architecture aims to bring focus to materiality and the meaning of light in architecture.

As users we percieve architecture mainly through our senses and experiences. Touching the plaster on the wall, refraction of light and its purpose in defining spaces, behaviour of materials under the pressure of elements. Its all about the sole meaning of detail, that can improve, or complicate the usability.

Night of Architecture, as a project, started 6 years ago. It is one night, when four floors of Faculty of Architecture transforms to a gallery full of student semestral projects. The basic idea is - Show to the world, what have been done throughout the last semester.

---

OMMX

OMMX is concerned with architecture’s capacity to hold the collective and individual rituals of everyday life. They produce architecture that responds directly to the exponentially changing setting of the modern world, catering for both conscious and subconscious needs and desires. Each project, regardless of scale or site, registers with an understanding of context through architectural detail and an ongoing investigation into material, composition and experiential quality.

They have had recent successes in high profile competitions organised by both the American Institute of Architects and Royal Institute of British Architects, and were placed in the final shortlist to curate and design the British Pavilion at the Venice Biennale 2016.

They run and teach studios at Cambridge University and UCL in London. They regularly contribute to critique and discourse at schools of art and architecture across Europe.

---

Reklamní partneri podujatia //
Penta, Nowy Styl Group Slovensko, areaprint

Hlavní mediálni partneri podujatia //
Časopis ARCH, ARCH BOOKS

Mediálni partneri podujatia //
ASB.sk, Archinfo portál - architektúra, architekti, diela, Bratislava YIMBY, Vydavateľstvo Eurostav

Miesto konania podujatia: Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 16. Februára 2017 17:00
Dátum ukončenia podujatia: 17. Februára 2017 05:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1512N 17.1108E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Noc Architektúry 2017 ZIMA

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia