Noc divadiel 2019

Podujatie Prievidza

Noc divadiel 2019

Noc divadiel je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava. Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI Prievidza sa pred deviatimi rokmi ako jedno z prvých ochotníckych divadiel zapojilo do tohto projektu v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi. Pozývame vás stráviť noc s divadlom a dobrou zábavou v sobotu, 16. novembra 2019 od 19.00 h v Dome kultúry Prievidza.

Vstupné: 12,00 €. Vstupenky sú v predaji v pokladni Domu kultúry Prievidza.


Program:

■ 19.00

Otvorenie Noci divadiel 2019

Moderujú Žofia Petrášová a František Kňazovič (herci divadla)

■ 19.10 h

Proces

Franz Kafka / réžia: Peter Serge Butko a. h /

Premiéra spoločného projektu Divadla VHV Báčsky Petrovec Srbsko, Divadla „A“ a Divadla SHANTI Prievidza a NEXT Picture Praha

■ 21.15 h

Hudobná skupina Bez pardónu

■ 21.30 h

Lakomec

Moliere / réžia: Peter Palik a. h. / Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI

1. premiéra – Podujatie podporené z verejných zdrojov FPU

■ 23.00 h

Hudobná skupina Bez pardónu

■ 23.30 h

Luciin príbeh

Vojtech Bartko / réžia: Vojtech Bartko / Divadelná spoločnosť Prievidza

■ 00.15 h

Hudobná skupina Bez pardónu

Počas večera vás čaká aj malé, ale milé občerstvenie!
Fotografie
Podobné podujatia
MUŽSKÉ ODDELENIE
MUŽSKÉ ODDELENIE
veľká sála KC, Bojnice
PROCES
Overené podujatiePROCES
Dom kultúry, Prievidza