NOVOROČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Podujatie Gelnica

NOVOROČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

Centrum voľného času v Gelnici
Komisia mládeže a športu pri MsZ v Gelnici

NOVOROČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

3. január 2016
10.00 hod. – telocvičňa ZŠ Gelnica

Prezentácia účastníkov: od 9.30 hod.
Kategórie: deti do 15 rokov, mládež do 18 rokov
Dospelí: do 40 rokov, do 50 rokov, nad 50 rokov


TEŠÍME SA NA VÁS A NOVÝ ROK ZAČÍNAME ŠPORTOM

Fotografie
Podobné podujatia