Novoročný vokálny koncert

Podujatie Prievidza

Novoročný vokálny koncert

V sobotu 12. januára 2019 o 17:00 sa v Galérii Regionart pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi bude konať novoročný vokálny koncert s poéziou MIlana Rúfusa. Na koncerte sa predstavia sopranistky Dominika Mičíková a Veronika Gregušová s klavírnym sprievodom poprednej zbormajsterky Blanky Juhanákovej. Vystúpenie bude obohatené o umelecký prednes v podaní Ulricha Ulmana.
Vstupné: 5€

Fotografie
Podobné podujatia