NOX Quaerox 2016

Podujatie Banská Bystrica

NOX Quaerox 2016

Nočný orientačný beh dvojíc alebo "Nie je dôležité nájsť, ale hľadať" :)
Už druhý rok má akcia aj dobročinný charakter a aj v ročníku 2016 "...bežíme so svetielkom...".

NOX QUAEROX je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od miesta štartu. Každý ročník je niečím jedinečný, vždy sa snažíme zakomponovať nové prvky, aby bol každý ročník zaujímavý niečím iným. Preto sa všetky potrebné technické informácie ohľadom počtu a bodových hodnôt kontrol súťažiaci dozvedia až po registrácii na mieste pri vysvetľovaní pravidiel súťaže, cca 15 minút pred štartom. Mapu dostanú rovnako tesne pred štartom. Hra sa môže realizovať hromadným štartom alebo intervalovo, pre rok 2016 sme zvolili alternatívu hromadného štartu. Zápisný hárok s výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzadním označený menami, príp. číslom dvojice, pri odovdzávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).

Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov (resp. podľa ďalších kritérií, viď nižšie).

Dvojica s najlepším výsledkom získava putovný pohár NOX QUAEROX.

Každý ročník je špecifický úpravou pravidiel, aby sme zvýšili atraktivitu súťaže. Pre zachovanie čo najväčšieho napätia tak aj tento rok presné znenie zverejníme pri vysvetľovaní pravidiel pred súťažou.

ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXvKTOllEkyMA0kFLj8Zm9nADMzrhRnhDzlRZ9hJKXLUX3dA/viewform

Všetky detailné informácie získate na http://outdoor-institute.sk/43/nox-quaerox-nocna-orientacna-hra.

Tešíme sa na vás!!!

Miesto konania podujatia: Urban Spot, Skuteckého 3, Banská Bystrica
Vstupenky: http://outdoor-institute.sk/43/nox-quaerox-nocna-orientacna-hra
Dátum začiatku podujatia: 11. Novembra 2016 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 11. Novembra 2016 21:30
Pravdepodobné súradnice: 48.7382N 19.1498E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia NOX Quaerox 2016

Fotografie
Podobné podujatia
JUDO GRAND PRIX Banská Bystrica 2020
JUDO GRAND PRIX Banská Bystrica 2020
Športová hala DUKLA (Štiavničky), Banská Bystrica
TVRĎÁK B.BYSTRICA
Overené podujatieTVRĎÁK B.BYSTRICA
Lyžiarsky areál SKI Králiky, Banská Bystrica
JUDO GRAND PRIX Banská Bystrica 2020
JUDO GRAND PRIX Banská Bystrica 2020
Športová hala DUKLA (Štiavničky), Banská Bystrica