Obecný deň Voderady 2016

Podujatie Voderady

Obecný deň Voderady 2016

Starosta obce Voderady, obecné zastupiteľstvo v spolupráci s kultúrnou a športovou komisiou pre vás pripravili športovo – kultúrne popoludnie , na ktoré všetkých srdečne pozývame.

Podujatie, ktorého nosnou myšlienkou je spolupatričnosť a vzťah k našej rodnej obci – vyjadrené jednoduchou vetou – Som Voderadčan, je pre tento prvý ročník tematicky zamerané na športové aktivity a úspechy Voderadčanov.

Obecný deň Voderady 2016 , sa uskutoční dňa 23.júla 2016 v areáli vedľa Kultúrneho domu vo Voderadoch s nasledovným programom :

  • 13,30 – 14,30 prezentácia účastníkov športového cyklistického podujatia pre deti aj dospelých „Voderadský cajgel „. Cyklisti budú rozdelení do skupín, podľa náročnosti  vybranej trasy.

Každý aktívny cyklista ,účastník „Cajgla “dostane občerstvenie zdarma.

  • 14,30 Štart cyklistov – prosím dbajte o svoju bezpečnosť, aj bezpečnosť ostatných, ide hlavne o zábavu a  pocit, že urobíme niečo pre svoje zdravie

16,30 predpokladaný dojazd cyklistov z jednotlivých trás, podávanie občerstvenia

Program na hlavnom pódiu:

  • 17,00 Vyhodnotenie „Voderadského cajgla“ predsedom športovej komisie

                   Ocenenie úspešných športovcov  z obce Voderady

  • 17,30 Oficiálne otvorenie Obecného dňa Voderady 2016 starostom obce

                   Vystúpenie speváckeho zboru Prameň z Voderád

  • 18,00 Koncert dychovej hudby Záhorienka
  • 19,30 Veselé krpce z kazeťáku – spoločný projekt hudobnej skupiny Kochanski a detského

          folklórneho súboru Klnka

  • 21,00 Hudba z Marsu
  • 22,00 Acoustic Boom  

 

O 16,00 hod. pozývame našich najmenších do sály Kultúrneho domu , kde si budú môcť  pozrieť  predstavenie Divadielka Happy.

Taktiež je pripravený sprievodný program  -  ukážky ľudových remesiel ,tvorivé dielne a maľovanie na tvár.

O ponuku bohatého občerstvenia  bude postarané.

Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Lord of The Dance: 2021 Tour
Lord of The Dance: 2021 Tour
Incheba Expo Bratislava, Bratislava
Žiadny obrázok
Overené podujatieŠkriepky na korze
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves