Mapa: Obecný park - Janova Lehota

História podujatí - Obecný park