Oblastná výstava NO 2017

Podujatie Košice

Oblastná výstava NO 2017

KYNOLOGICKÝ KLUB ANIČKA KOŠICE

Vás srdečne pozýva na


OBLASTNÚ VÝSTAVU NO na počesť Ondreja SpišákaTermín konania: 29.04.2017
Miesto konania: areál KK Anička Košice
Prezentácia: 7:30 - 8:40 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca: Ján Sudimák

Poplatky:
1. uzávierka:

7 € za prvého psa
5 € za každého ďalšieho psa

2. uzávierka:

10 € za psa

1. uzávierka prihlášok: 07.04.2017
2. uzávierka prihlášok: 17.04.2017

Program:
7:30 - 8:40 - prezentácia
9:00 - 15:30 - posudzovanie jednotlivých tried
15:35 - súťaž o najkrajšieho psa výstavy


Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu:

Bc. Michaela Burianová
Húskova 51
040 23 Košice
tel.č.: 0908 092 841

Veterinárne ustanovenie:
Platný očkovací preukaz so všetkými údajmi o zvierati a platnými očkovaním proti besnote, psinke a parvoviróze najmenej 21 dní a najviac 1 rok pred konaním oblastnej výstavy.


Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Miesto konania podujatia: Kynologický klub Anička Košice, P.O.Box B/20, Košice
Dátum začiatku podujatia: 29. Apríla 2017 07:30
Dátum ukončenia podujatia: 29. Apríla 2017 15:30
Pravdepodobné súradnice: 48.7542N 21.2524E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Oblastná výstava NO 2017

Fotografie
Podobné podujatia
Považskobystrický Motocykel
Považskobystrický Motocykel
VETERÁN KLUB MANÍN, Považská Bystrica
Fest Fajný Fest
Overené podujatieFest Fajný Fest
Kaštieľ Strážky, Spišská Belá
Oblastná výstava Pezinok 2019
Oblastná výstava Pezinok 2019
Rose Speedlight Dog Camp, Pezinok
MÍĽNIKY ROCKU
Overené podujatieMÍĽNIKY ROCKU
Hudobné átrium ŠVK, Banská Bystrica