Oblastná výstava NO 2017

Podujatie Košice

Oblastná výstava NO 2017

KYNOLOGICKÝ KLUB ANIČKA KOŠICE

Vás srdečne pozýva na


OBLASTNÚ VÝSTAVU NO na počesť Ondreja SpišákaTermín konania: 29.04.2017
Miesto konania: areál KK Anička Košice
Prezentácia: 7:30 - 8:40 hod.
Začiatok: 9:00 hod.
Rozhodca: Ján Sudimák

Poplatky:
1. uzávierka:

7 € za prvého psa
5 € za každého ďalšieho psa

2. uzávierka:

10 € za psa

1. uzávierka prihlášok: 07.04.2017
2. uzávierka prihlášok: 17.04.2017

Program:
7:30 - 8:40 - prezentácia
9:00 - 15:30 - posudzovanie jednotlivých tried
15:35 - súťaž o najkrajšieho psa výstavy


Prihlášky a štartovné zasielajte na adresu:

Bc. Michaela Burianová
Húskova 51
040 23 Košice
tel.č.: 0908 092 841

Veterinárne ustanovenie:
Platný očkovací preukaz so všetkými údajmi o zvierati a platnými očkovaním proti besnote, psinke a parvoviróze najmenej 21 dní a najviac 1 rok pred konaním oblastnej výstavy.


Prihláškou na výstavu je čitateľná fotokópia preukazu o pôvode psa + pracovného listu psa. Žiadame Vás o dôkladné vyplnenie prihlášky, splnenie podmienok účasti v triede dospelých podľa výstavného poriadku SÚCHNO a doklad o zaplatení v stanovenom termíne.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Miesto konania podujatia: Kynologický klub Anička Košice, P.O.Box B/20, Košice
Dátum začiatku podujatia: 29. Apríla 2017 07:30
Dátum ukončenia podujatia: 29. Apríla 2017 15:30
Pravdepodobné súradnice: 48.7542N 21.2524E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Oblastná výstava NO 2017

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia
Deň otvorených ateliérov® 2020
Overené podujatieDeň otvorených ateliérov® 2020
Bratislavský samosprávny kraj, Bratislava
2. SEM - Medzinárodné art sympózium
Overené podujatie2. SEM - Medzinárodné art sympózium
Ateliér.EM, Gorazdova 31, Bratislava, Bratislava