Ochutnávka vína v múzeu

Podujatie Krupina

Svoje vína predstaví MUDr. Jozef Strelec z Krupiny. Rodina sa vinohradníctvu a vinárstvu venuje už desaťročia a na vinárskych súťažiach sú ich vína oceňované medailami. Podujatie sa uskutoční v sobotu 14. apríla 2018 o 15.00 hodine.

VINIČ A VÍNO - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Výstava v Múzeu Andreja Sládkoviča v Krupine rozpráva
o histórii a súčasnosti vinohradníctva a vinárstva s dôrazom
na krupinský okres. Krupina a ďalších deväť obcí okresu
patrí do Hontianskeho vinohradníckeho rajónu.
Korene hontianskeho vinohradníctva siahajú do stredoveku,
keď sa rozvíjalo vďaka kláštorom. Najstaršia písomná
zmienka o vinohradoch na území Hontu je z roku 1135
v zakladajúcej listine Bela II. pre kláštor v Bzovíku.
Medzi najpestovanejšie odrody patrila Krupinská strieborčina
(písal o nej aj Matej Bel), Kozie cecky, Volovo oko, Baraní
chvost. Vinohradníctvo ovplyvnilo ráz krajiny svojimi terasami
viníc, pivnicami sekanými do tufu, vinohradníckymi
domčekami nazývanými chyžky, hajloky, borházi, búdy.
Okrem fotografíí (historických a súčasných)
môžu návštevníci vo výstave obdivovať
archívne dokumenty (knihu kopáčov - zoznam
majiteľov viníc z 18.stor....), mlynčeky, preše,
cedníky, mažiar a iné zaujímavé predmety...
Meno organizátora: Mesto Krupina - Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine
Fotografie
Podobné podujatia