Online Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry

Podujatie Bratislava

Cieľová skupina: záujemcovia od 17 rokov žijúci v zahraničí so záujmom o slovenský jazyk, históriu a kultúru Slovenska           

Termín:  13. 07. – 24. 07. 2020 

Trvanie: 2 týždne, 10 pracovných dní, pondelok – piatok,
Forma programu: dištančná online forma cez aplikáciu MS Teams v malých skupinách

Cieľ vzdelávacieho programu:
Získať a zdokonaliť komunikačné jazykové kompetencie v slovenčine prostredníctvom distančného vzdelávania. Spoznať rozmanitosť histórie a kultúry Slovenska pomocou online prezentácií, rozvoj počítačovej gramotnosti.

Časová dotácia:
40 hodín priama online výučba, 45 minút/vyučovacia hodina
(4 vyučovacie hodiny/deň, 20 hodín/týždeň)


Program:

1. – 2. hodina  

   9.00 – 10.30

Prestávka:

 10.30 – 10.45

3. – 4. hodina

 10.45 – 12.15


Poznámka: 
Vyučovanie prebieha v Stredoeurópskom letnom časovom pásme (CEST, UTC+2).


Obsah výučby 
– online jazykové semináre (rozvoj komunikatívnych  a gramatických kompetencií), fonetika a jazykové cvičenia (A1-A2), konverzácie (B1-B2), literárny seminár, štylistika (C).


Cena: 350 €
 za 40 vyučovacích hodín

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Meno organizátora: Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov CĎV UK
Fotografie
Podobné podujatia