Kam na výlet: Oravský hrad - Oravský Podzámok

Oravský hrad, Oravský Podzámok
49.261667 N 19.358056 E, zobraziť najkratšiu trasu

Počiatky osídlenia hradného brala siahajú hlboko do obdobia praveku. Archeologické výskumy dokázali, že výšinná poloha bola využitá v dobe halštatskej a neskôr aj v dobe laténskej. Z priestoru hradného areálu máme pozitívne doklady aj o prítomnosti Slovanov v 9. storočí.
Oravský hrad pravdepodobne vznikol v období, kedy došlo i k vybudovaniu hradu na Liptove – Starhradu (Liptovského hradu). Podnetom k výstavbe Liptovského hradu sa stala vojna medzi vtedajším uhorským panovníkom Belom IV. a jeho synom Štefanom V., ktorý požadoval samostatnú účasť na vláde.
Stavbu hradu, podľa vtedajších zvyklostí, mal na starosti župan ako zástupca kráľa. Liptov, rovnako ako i Orava, nebol samostatnou stolicou, teda stavbu mal na starosti župan, pod správu ktorého územie patrilo. V spomínanom období bol županom veľkožupy Zvolenskej Miko z rodu Balašovcov.
Môžeme predpokladať, že práve Miko Balaša spolu so svojimi synmi už pred rokom 1267 dal postaviť najvyššiu časť Oravského hradu – Citadelu.
Oravský hrad patril do sústavy obranných hradov severnej časti krajiny (chránil hraničné územie) a plnil i funkciu strážnu, pretože hradná posádka mala chrániť obchodníkov, prechádzajúcich po obchodných cestách, ktoré viedli popod hrad1. Zároveň bol centrom správy vtedajšieho regiónu.
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1267, keď hrad získal uhorský kráľ Belo IV od vtedajšieho majiteľa Mika z rodu Balašovcov, výmenou za majetky Varín, Žilina a Sučany.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet Ľudovít Lacuška
Pridať fotografie
História podujatí na výletnom mieste - Oravský hrad
Deň v Stredoveku na Oravskom hrade 2017
Deň v Stredoveku na Oravskom hrade 2017
Oravský hrad, Oravský Podzámok
Srigôň na hrade
Srigôň na hrade
Oravský hrad, Oravský Podzámok
Filmárska klapka
Filmárska klapka
Oravský hrad, Oravský Podzámok
Vianoce na Oravskom hrade 2016
Vianoce na Oravskom hrade 2016
Oravský hrad, Oravský Podzámok
Žiadny obrázok
Noc krvavej grófky na Oravskom hrade
Oravský hrad, Oravský Podzámok
Žiadny obrázok
THURZOVE SLÁVNOSTI 2016
Oravský hrad, Oravský Podzámok