OSLAVA 130. VÝROČIA ZALOŽENIA HASIČSKÉHO ZBORU

Podujatie Sobotište

OSLAVA 130. VÝROČIA ZALOŽENIA HASIČSKÉHO ZBORU

Oslava 130. výročia založenia hasičského zboru v obci Sobotište

Dátum konania:
13.7. 2019 od 14:00 hod. 

Miesto konania:
obec Sobotište - hasičská zbrojnica

Fotografie
Podobné podujatia