Otvorenie výstavy Majster z Okoličného

Podujatie Bratislava

Otvorenie výstavy Majster z Okoličného

Srdečne pozývame na otvorenie výstavy, ktorá po prvýkrát v novodobej histórii sústreďuje časti gotického mariánskeho oltára z františkánskeho kláštora v Okoličnom pri Liptovskom Mikuláši a prezentuje ich v kontexte spišského maliarstva a sochárstva okolo roku 1500.

Trvanie výstavy: 8. september – 26. november 2017
Kurátor: Dušan Buran

V roku 2010 SNG zakúpila obraz Ukrižovanie z mariánskeho oltára v Okoličnom (1500 – 1510). Jeho reštaurovanie sa stalo podnetom k výstave, na ktorej sa – po prvýkrát v novodobej histórii – podarilo zhromaždiť všetky dostupné tabule a sochy gotického retabula rozobratého už v 18. storočí.

Majster z Okoličného viedol ateliér, z ktorého pochádza niekoľko ďalších vynikajúcich diel, dnes zväčša v cirkevných majetkoch (napr. dva bočné oltáre v Smrečanoch, 1510 alebo maľby Oltára Navštívenia Panny Márie v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, 1516).

Analytická výstava s cca 40 – 50 gotickými artefaktmi – oltárnymi triptychmi, tabuľami, skulptúrami a grafickými listami – bude okrem originálov prezentovať tiež nové poznatky, ktoré vychádzajú z prieskumov oltárnych obrazov alebo kostola v Okoličnom.

Okrem katalógu ich návštevníkom sprístupníme prostredníctvom nových médií (3D rekonštrukcie, dokumentácia reštaurovania, infračervená reflektografia, animácie využitia grafiky v tabuľovej maľbe a pod.).

Vstup voľný

Esterházyho palác – Berlinka & 2. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Miesto konania podujatia: SNG – Slovenská národná galéria, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava
Dátum začiatku podujatia: 7. Septembra 2017 18:00
Dátum ukončenia podujatia: 7. Septembra 2017 20:00
Pravdepodobné súradnice: 48.1402N 17.1095E

Prípadné zmeny si preverte na webe podujatia Otvorenie výstavy Majster z Okoličného

Meno organizátora: SNG – Slovenská národná galéria
Fotografie
Podobné podujatia