Otvorme dvere, otvorme myseľ | Workshop

Podujatie Košice

Otvorme dvere, otvorme myseľ | Workshop
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Prednášky, besedy, kurzy
Web organizátora:
www.vymenniky.sk
Ďalšie podujatia v meste Košice
Podrobnejšie informácie: vymenniky@k13.sk

V doobedňajších hodinách budú workshopy pre deti školských zariadení a poobede pre klientov a verejnosť.

Workshopy pre deti sú zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie.

Workshopy pre dospelých sa zameriavajú na význam vlastného sebapoznávania, nahliadania na svoje prežívanie v interakcii s druhými.

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť.Máme za to, že posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problému a podpora zdravej sebaúcty je to tou správnou cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich a dospelých.

Počas stretnutí budú prebiehať tieto workshopy:

Arteterapeutický workshop, ktorý sa zameriava na výtvarné umenie. Výsledné dielo sa nehodnotí, ale dôraz sa kladie na proces tvorby, obsah a výpovedná hodnota.

Muzikoterapia alebo liečba hudbou dáva priestor na vyjadrovanie emócií, zdieľanie spoločného zážitku, vnímanie zvukov, rytmu, intenzity.

Harmonogram stretnutí:

Vo vybraný termín v mesiaci v čase od 9.00 do 11.00 pre deti, v čase od 13.00 do 15.00 pre klientov, DO 16.30 pre verejnosť.

Stretnutia sú verejne prístupné, bezplatné.Meno organizátora: Výmenníky
Fotografie
Podobné podujatia
Tri letušky v Paríži
Overené podujatieTri letušky v Paríži
Historická radnica, Košice
KLAMSTVO
Overené podujatieKLAMSTVO
Historická radnica, Košice
ČACHTICKÁ PANI
Overené podujatieČACHTICKÁ PANI
Spoločenský pavilón, Košice, Košice