Podujatia, akcie Ožďany

Adresa - Obecný úrad
160
980 11 Ožďany
Kontakty
Telefón: 047 569 41 46
Mobil: 0902 908 440
E-mail: obecozdanyobecozdany.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 02.10.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Rimavská Sobota nasledovné:
Podfuk
Overené podujatiePodfuk
Dom kultúry J.F. Rimavského, Rumunskej armády 195, Hnúšťa
HANIČKA A MURKO
Overené podujatieHANIČKA A MURKO
Dom kultúry J.F. Rimavského, Rumunskej armády 195, Hnúšťa
Fotografie z podujatí v obci Ožďany
História podujatí
Spoločenský a kultúrny život sa sa rozvíjal aj v takej malej obci ako Ožďany.Veľmi aktívna bola činnosť divadelných ochotníkov v našej obci. Ich aktivity začínajú niekedy v polovici minulého storočia. Ochotníckym divadlom v Ožďanoch prešlo niekoľko generácií hercov z radov našich spoluobčanov. Žiaľ v súčasnosti ich činnosť stagnuje. Od roku 1949 v obci pôsobí miestna organizácia Csemadok-u. Jeho poslaním je organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, uchovávať a oživovať tradície, ľudové zvyky a podporovať pocit spolupatričnosti Maďarov žijúcich na území Slovenskej republiky a udržiavať ich kultúrne dedičstvo. V polovici minulého storočia založili tradíciu oberačkových slávností spojených s oslavou patróna miestneho katolíckeho kostola na Michala. Z takéhoto slávnostného pochodu existujú profesionálne filmové zábery neznámeho autora zo začiatku 60-tych rokov minulého storočia. Aj občania slovenskej národnosti v našej obci sú organizovaní v Matici slovenskej. Matica slovenská je celonárodná slovenská kultúrna ustanovizeň so sídlom v Martine. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať a umocňovať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí, prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti.
Kultúrny dom v obci je udržiavaný v stave, aby sa v ňom mohli organizovať kultúrno - spoločenské podujatia. Organizáciu kultúrno - spoločenských podujatí zabezpečuje Obec Ožďany v spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami, klubmi a spolkami ako napr.: Evanjelický cirkevný zbor, Rímskokatolícka cirkev, Klub dôchodcov, Poľonícke združenie, Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Ožďany, TJ Ožďany, Občianske združenie NÁŠ DOMOV, Klub malého futbalu TANTRUM o.z., DHZ Ožďany: zbor založili v roku 1 900 a dodnes paptrí medzi popredné v okrese, pravidelne sa zúčastňujú obvodných i okresných kôl športovej súťaže.
V priestoroch starého kultúrneho domu je pre obyvateľov zriadená telocvičňa a fitnescentrum, na dvore starého kultúrneho domu je novopostavené  detské ihrisko a budova susedí s novopostaveným multifunkčným ihriskom.

Kultúrne a historické pamiatky v obci Ožďany:
 • Evanjelický kostol
 • Kaštiel Ožďany
 • Klasicistický pavilón
 • Park pri kaštieli
 • Kostol Sv. Michala
 • Pamätník padlých z 1. svetovej vojny
 • Zelený mlyn

Spoločenské aktivity, akcie a tradície v obci Ožďany:

 • Poľovnícky ples (január)
 • Deň Zeme (apríl)
 • Deň Matiek (máj)
 • Deň detí (jún)
 • Oždianske serpentíny (máj,jún)
 • Oždiansky guláš (júl)
 • Hasičský memoriál Jána Kováča (júl)
 • Futbalový pohár
 • Úcta k starším (október)
 • Privítanie Mikuláša (december)
 • Štefanská zábava (december)
 • Silvestrovský ohňostroj (december)

Podujatia v obci Ožďany. Sekcia tradičné podujatia.

 

Obecný fašiangový ples - Ožďany
Oždiansky guľáš

 

Organizujete podujatia v obci Ožďany ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Ožďany. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/2565, Školská knižnica, Hlavná 66, 047/5694163,

- 3998/2000-400/0589, Obecná knižnica, , 047/5694178,