Kam na výlet: Pamätná izba Dominika Tatarku - Plevník- Drienové

018 26 Plevník-Drienové č.284
49.168705 N 18.500138 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 42 4382185

Pamätná izba bola slávnostne otvorená dňa 5.9.1991 v areáli základnej školy. Dokumentuje život a dielo tohto spisovateľa a disidenta, ktorý každý spoločenský zlom pocítil na „vlastnej koži“. Počas života sa nedočkal spoločnosti, ktorá je založená na  vzájomnej úcte a slušnosti a individuálnych právach každého človeka. Pamätná izba bola zriadená v spolupráci s Pamätníkom slovenskej literatúry Matice slovenskej v Martine. Expozíciu tvorí 12 vitrín, ktoré sú prierezom spisovateľovho života. Prostredníctvom fotografií, novinových článkov, rôznych dokumentov i rukopisov sa návštevníci oboznámia s Tatarkovým súkromným i verejným životom. Postupne prejdú jeho detstvom, študentskými rokmi a prvými rokmi učiteľského, redaktorského i spisovateľského života až k postupnému vylúčeniu zo spoločenského, z politického a umeleckého života. Z osobnej korešpondencie autora sa možno dozvedieť o jeho literárnych začiatkoch i osobných súženiach.  Pamätná izba predstavuje Dominika Tatarku ako človeka milujúceho vlastnú rodinu, korene a krajinu a ako úprimného a priameho, láskavého a obetavého človeka. Človeka milujúceho ľudí, spoločnosť, umenie, kultúru – autora myšlienky o obci božej. Interiér pamätnej izby vhodne dopĺňajú grafiky Vladimíra Kompánka.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet