Kam na výlet: Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom - Brezová pod Bradlom

Národný dom Štefánikov, Námestie generála M. R. Štefánika 10, 906 13 Brezová pod Bradlom
48.664972 N 17.540799 E, zobraziť najkratšiu trasu
+421 915 878 006

Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom

Dušan Samuel Jurkovič (23. 8. 1868 - 21. 12. 1947), najväčší slovenský architekt prvej polovice 20. storočia, je právom považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry. 
Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom je jedinou stálou expozíciou na Slovensku venovanou tomuto architektovi.
Jurkovičove diela v rodnom podbradliansko-podjavorinskom kraji sú sústredené na území Brezovej pod Bradlom vrátane jeho vrcholného diela, Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Do rodného kraja sa Jurkovič symbolicky vrátil v novembri 1948, odkedy je miestom jeho posledného odpočinku jeho dielo - Dejinný pamätník na cintoríne v Brezovej pod Bradlom.
Kombináciou pôvodných predmetov a modernej interaktívnej techniky chce pamätná izba vyvolať zážitok, ktorý ponúkne návštevníkom možnosť urobiť si názornú predstavu o architektovi Dušanovi Jurkovičovi. Okrem Jurkovičovho života a diela kladie dôraz na jeho vzťah k rodnému podbradliansko-podjavorinskému kraju. Venuje sa jeho tvorbe v kraji, vrátane predstavenia jeho vrcholného diela - Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Vzácnymi exponátmi pamätnej izby sú osobné predmety Dušana Jurkoviča, darované jeho vnučkou Katarínou Salayovou-Jurkovičovou. Pozornosť návštevníkov priťahuje najväčší exponát - originál travertínovej platne z tumby Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Táto platňa bola z mohyly demontovaná pri jej rekonštrukcii a nahradená kópiou.Vystavené pôvodné predmety dopĺňajú reprodukcie plánov a náčrtov Dušana Jurkoviča.
Zobrazovanú minulosť však chce pamätná izba priblížiť nielen pomocou pôvodných predmetov a reprodukcií. Pre názornú predstavu je v pamätnej izbe model Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Model sa roztvára, aby ukázal vnútro mohyly s hrobkou.
Popri klasickej časti expozície pamätná izba ponúka aj modernú techniku. Veľkoplošná obrazovka umožňuje vzhliadnuť virtuálne prehliadky tvorby Dušana Jurkoviča. Vstup do pamätnej izby je zdarma a počas otváracích hodín je k dispozícii i odborný výklad.

Podeľte sa o zážitky
Fotografie - tip na výlet