Mapa: Park pod pamätníkom SNP - Banská Bystrica

História podujatí - Park pod pamätníkom SNP
Lampiónový sprievod 2017
Lampiónový sprievod 2017
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
1. kolo Biathlon Mania Cup - pre verejnosť
1. kolo Biathlon Mania Cup - pre verejnosť
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Nová Fun rádio Dohoda - Banská Bystrica
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
Deň rodiny 2016
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
MÍĽA PRE MAMU v Banskej Bystrici 2016
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Žiadny obrázok
MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ V EURÓPSKOM MESTE ŠPORTU
Park pod pamätníkom SNP, Banská Bystrica