Podujatia, akcie Paština Závada

Adresa - Obecný úrad
57
013 41 Dolný Hričov
Kontakty
Telefón: 041 557 21 45
Mobil: 0908 530 267
E-mail: obecpastinazavada.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 03.12.2022
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Žilina nasledovné:
Fotografie z podujatí v obci Paština Závada
História podujatí
DEŇ RODINY
DEŇ RODINY
Detské ihrisko, Paština Závada
MÁJOVÝ PLES V OBCI PAŠTINA ZÁVADA
MÁJOVÝ PLES V OBCI PAŠTINA ZÁVADA
Kultúrny dom, Paština Závada

Nadmorská výška stredu obce je 380m n. m., celková rozloha obce je 732,7948 Ha a hustota obyvateľstva je 35 obyvateľov na km2. Obec je vzdialená 16 km od Žiliny a 8 km od Bytče. Paština Závada je členom Mikroregiónu Hričov spolu s obcami Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky. Mikroregión Hričov je členom regiónu Beskydy.

Prírodný potenciál obce tvorí poľnohospodárska pôda, pasienky a značnú časť územia zaberajú lesy. V okolí obce je rozsiahly lesný fond, ktorý spravuje Urbárske pozemkové spoločenstvo, ktoré má cca 140 členov (väčšina má pôvod z obyvateľov obce). Časť obce sa nachádza v Chránenom krajinnom území Strážovské vrchy. Nachádza sa tu Chránené vtáčie územie a najmladšia lezecká oblasť na Slovensku „Lezecká oblasť Paština Závada“ viac na: http://www.hkdirect.sk   Kvalita ovzdušia je v obci vynikajúca. Z obce je výborná naviazanosť na turistické chodníky na Roháče a Súľovské skaly, nie je zaťažená hlukom z dopravy.

Obec má dobré hydrologické podmienky, ktoré tvoria Závadský potok a výdatné spodné vody. Na území obce sa nachádzajú dva hydrogeologické vrhy ŽK-5 a HŽK-5, ktoré sú vlastníctvom obce. Vyviera tu jodovosiričitý prameň, ktorého voda je vyhľadávaná návštevníkmi so širokého okolia a je výborná na podporu trávenia.  Boli vybudované ako dočasné prieskumné objekty v roku 1989. Vrt HŽK-5 je hlboký 408m s výdatnosťou 62l/s a mineralizáciou 555,75mg/l, H2S 3,2mg/l. Vrt ŽK-5 je hlboký 330m s výdatnosťou 12l/s, mineralizáciou 640,18mg/l, H2S 3,2mg/l. Vrty boli odovzdané do vlastníctva obce v roku 1995. V roku 2009 tu bola vybudovaná oddychová zóna po uskutočnení projektu Program obnovy dediny. 

Podujatia v obci Paština Závada. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Paština Závada ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Paština Závada. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0571, Obecná knižnica, okr. Žilina, ,