Podujatia, akcie Paština Závada

Adresa - Obecný úrad
57
013 41 Dolný Hričov
Kontakty
Telefón: 041 557 21 45
Mobil: 0908 530 267
E-mail: obecpastinazavada.sk
Web obce
Najbližšie podujatia v obci od 17.03.2018
V obci neevidujeme žiadne podujatia. V okrese Žilina nasledovné:
Atlantída
Atlantída
Dom odborov, Žilina
Karate Grand Prix Žilina 2018
Karate Grand Prix Žilina 2018
Spojená škola Rosinská cesta 4, Žilina
Cigánski diabli 2018
Cigánski diabli 2018
Dom odborov, Žilina
The Paranoid 2018
The Paranoid 2018
Smer Music Bar, Žilina
Fotografie z podujatí v obci Paština Závada

Nadmorská výška stredu obce je 380m n. m., celková rozloha obce je 732,7948 Ha a hustota obyvateľstva je 35 obyvateľov na km2. Obec je vzdialená 16 km od Žiliny a 8 km od Bytče. Paština Závada je členom Mikroregiónu Hričov spolu s obcami Dolný Hričov, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Hôrky. Mikroregión Hričov je členom regiónu Beskydy.

Prírodný potenciál obce tvorí poľnohospodárska pôda, pasienky a značnú časť územia zaberajú lesy. V okolí obce je rozsiahly lesný fond, ktorý spravuje Urbárske pozemkové spoločenstvo, ktoré má cca 140 členov (väčšina má pôvod z obyvateľov obce). Časť obce sa nachádza v Chránenom krajinnom území Strážovské vrchy. Nachádza sa tu Chránené vtáčie územie a najmladšia lezecká oblasť na Slovensku „Lezecká oblasť Paština Závada“ viac na: http://www.hkdirect.sk   Kvalita ovzdušia je v obci vynikajúca. Z obce je výborná naviazanosť na turistické chodníky na Roháče a Súľovské skaly, nie je zaťažená hlukom z dopravy.

Obec má dobré hydrologické podmienky, ktoré tvoria Závadský potok a výdatné spodné vody. Na území obce sa nachádzajú dva hydrogeologické vrhy ŽK-5 a HŽK-5, ktoré sú vlastníctvom obce. Vyviera tu jodovosiričitý prameň, ktorého voda je vyhľadávaná návštevníkmi so širokého okolia a je výborná na podporu trávenia.  Boli vybudované ako dočasné prieskumné objekty v roku 1989. Vrt HŽK-5 je hlboký 408m s výdatnosťou 62l/s a mineralizáciou 555,75mg/l, H2S 3,2mg/l. Vrt ŽK-5 je hlboký 330m s výdatnosťou 12l/s, mineralizáciou 640,18mg/l, H2S 3,2mg/l. Vrty boli odovzdané do vlastníctva obce v roku 1995. V roku 2009 tu bola vybudovaná oddychová zóna po uskutočnení projektu Program obnovy dediny. 

Podujatia v obci Paština Závada. Sekcia tradičné podujatia.

 

 

Organizujete podujatia v obci Paština Závada ? Pridajte bezplatne Vaše podujatie na stránky AjDnes.sk

Podujatia v obci Paština Závada. Sekcia knižnice.

 

- 3998/2000-400/0571, Obecná knižnica, okr. Žilina, ,