Perspektíva - ako základ maľby

Podujatie Nitra

Perspektíva - ako základ maľby

výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov zameraný na základy perspektívy,
spojený s konzultáciami

lektor: Mgr. Peter Pauko

- vysvetlíme teoretické základy perspektívy
- v praktických cvičeniach si ukážeme ako funguje zobrazenie trojrozmerného priestoru na papieri - povieme si aké spôsoby perspektívy poznáme a ako ich vieme využiť v maliarskej praxi tak, aby naše maľby pôsobili realisticky - celý workshop bude založený na praktických cvičeniach - kresliť budeme pohľad do ulice prípadne časť architektúry, kde si precvičíme teoretické poznatky - materiál potrebný na tvorbu – kresbu budete mať k dispozícii

Počet účastníkov: 9 -10

Súčasťou workshopu budú individuálne konzultácie k autorskej výtvarnej tvorbe a poradenstvo k prihláseným dielam do súťaže Výtvarné spektrum

Viac info a záväzné prihlasovanie emailom: do 25.1.2022, zdenka.smreckova@kosnr.sk

Vložné: 5 € zaplatíte po emailovom sa prihlásení

Upozorňujeme na možné zrušenie niektorých podujatí z dôvodu šírenia Koronavíru. Prosíme overte si u organizátorov, či sa podujatie uskutoční.

Fotografie
Podobné podujatia