Poďme aj my do Betlehema!

Podujatie Fiľakovo

Poďme aj my do Betlehema!
Pridať do môjho kalendára
Kultúra, Podujatia pre deti, Zvyky a tradície
Web podujatia:
www.hradfilakovo.sk
Web organizátora:
www.hradfilakovo.sk
Ďalšie podujatia v meste Fiľakovo
Podrobnejšie informácie: ntic@hradfilakovo.sk
Ďalšie podujatie Hradného múzea zo série pre deti a mládež „Do knižnice nielen pre
vedomosti!“, sa tentokrát zameralo na uchovávanie a priblíženie ľudovej hudby a zvykov
našich predkov. V rámci adventného stretnutia „Poďme aj my do Betlehema“ sa študenti
zoznámia s tradíciami predvianočného obdobia od Ondreja do Troch kráľov. Spoločne sa
naučia pieseň, vyskúšajú si prípravu štedrovečerného stola a zaspievajú si koledy. O odborný
výklad a výučbu sa postarajú zamestnanci Domu tradícií v Budapešti, ktorého hlavným
poslaním je uchovávanie a odovzdanie ľudových tradícií Panónskej panvy pre ďalšie
generácie. Fruzsina Dóra sa so žiakmi bude venovať zvyklostiam a s Alexandrou Berta
v sprievode citary spoznajú nové ľudové piesne.
Adventné posedenie sa uskutoční 18. decembra 2017, od 10:15 a 11:15 hod.,
v Mestskej knižnici vo Fiľakove. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Meno organizátora: Hradné múzeum vo Fiľakove
Fotografie
Podobné podujatia
Fašiangová zabíjačka 2020
Fašiangová zabíjačka 2020
Jazdecký a športovo - rekreačný areál Masarykov dvor, Vígľaš
FAŠIANGY V BREZNE 2020
FAŠIANGY V BREZNE 2020
Námestie gen. M.R. Štefánika, Brezno
Fašiangy na svahu 2020
Fašiangy na svahu 2020
Hotel Partizán, Tále, Horná Lehota