Asertívna komunikácia v praxi

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Asertívna komunikácia v praxi

Cieľom kurzu je osvojiť si asertívne komunikačné techniky a nástroje umožňujúce zvládať aj náročné komunikačné situácie. Podstatou asertívnej komunikácie je otvorenosť a bezkonfliktné jednanie. Naučiť sa správať sebaisto, vedieť presadiť svoj názor, obhájiť svoje hranice, naučiť sa sebaúcte a úcte k druhým ľuďom.

Cieľovou skupinou sú všetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.

 

Obsahová náplň:

• Význam komunikácie v živote človeka

• Rôzne úrovne komunikácie

• Kanály verbálnej a neverbálnej komunikácie

• Význam prvého dojmu

• Základné princípy a pravidlá asertivity

• Ako si poradiť s manipulatívnym správaním

• Asertívne práva a povinnosti

• Zlaté pravidlá aktívneho počúvania

• Význam hraníc v našom živote

• Príčiny vzniku konfliktov

• Druhy konfliktov a možnosti ich riešenia

• Oprávnená a neoprávnená kritika

• Nácvik základných asertívnych techník - modelové situácie

 

Viac informácií nájdete TU na našej webovej stránke.