Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

KATEGÓRIA:
Zdieľať podujatiePridať fotografiePridať do môjho kalendára

Spoločenský protokol, biznis protokol v praxi a základy diplomatického protokolu

Cieľ:

• prehĺbiť a obnoviť poznatky z oblasti etikety a spoločenského správania

• získať zručnosti pri aplikácii všeobecných a špecifických zásad v pracovných a mimo pracovných situáciách

• vnútorne sa stotožniť s profesionálnymi princípmi spoločenského protokolu

• vedieť sa orientovať v základných informáciách z oblasti diplomacie

 

Obsahová náplň:

• Slušnosť nič nestojí, ale kupuje všetko - prečo byť slušný

• Vybrané všeobecné štandarty slušnosti

• Biznis protokol

• Správanie v pracovnom styku

• Základy diplomatického protokolu

Záver. Skúsenosti z praxe, modelové situácie, otázky a odpovede.

Viac informácií o kurze nájdete TU na našej webovej stránke.